Iron Teen 2019 – Ngày 5: Chiến binh

🧗🏼‍♂️ Chúng ta cần: THÁO VÁT, KỶ LUẬT, THÍCH ỨNG 🧗🏼‍♂️ Chúng ta hiểu: KHÓ KHĂN RÈN BẢN LĨNH – KHẮC NGHIỆT NHẬN RA MÌNH Câu khẩu hiệu các con đã thuộc làu làu đến ngày hôm nay thực sự có ý nghĩa rõ rệt và sống còn luôn 😊 Ngày hôm nay thực sự khắc nghiệt, các Chiến […]

Read More

IRON TEEN 2019 – Ngày 4: Bố mẹ, chúng mình đã bao giờ mình thấu hiểu nhau?

“Con biết rồi, trại của mẹ thế nào cũng có một buổi tối buồn…” Thế nhưng rồi, chúng nó khóc như mưa hết. Và buổi nói chuyện hôm nay mẹ Loan ở bên cạnh chúng nó cả tối và ghi âm lại hết những tâm tư, những sẻ chia tuổi mới lớn… những bất mãn […]

Read More
To Top