IRON TEEN 2020: Thông báo đón Chiến binh tại Hà Nội

Kính thưa Quý vị phụ huynh!

Sau một tuần thử sức xa gia đình, một tuần vất vả làm bè, thoát hiểm, cắm trại nấu ăn sinh tồn… Dù phải trải qua những bài học và thử thách khó khăn, vất vả, nhưng đa phần các con đều nỗ lực và hoàn thành xuất sắc vì hiểu rằng:

GIAN KHỔ RÈN BẢN LĨNH, KHẮC NGHIỆT NHẬN RA MÌNH 

No Comments

Enroll Your Words

To Top