HKQĐ 2016: Ngày Thứ 5 Kỷ Niệm

ĐI BỘ THỌC SÂU, ĐỊCH ĐÂU ĐÁNH ĐÓ… Đang chuẩn bị tập văn nghệ cho Lễ tốt nghiệp thì còi báo động vang lên ầm ĩ, các chiến sĩ hô vang: Hành quân đêm, hành quân đêm… địch tấn công, địch tấn công… Nhìn quang cảnh tan tác của việc chuẩn bị hành quân mà […]

Read More

HKQĐ 2016: Ngày 6 Xa Là Nhớ…

   Mùi chiến sĩ là một cái mùi đặc trưng lắm, một tuần rất chi là quen thuộc rồi. Các chiến sĩ tự tắm, tự giặt và tự quản lý đồ đạc, quân trang nên đương nhiên làm sao như ở nhà được. Cứ đi qua phòng chiến sĩ là chỉ mong gió đừng thổi […]

Read More
To Top