Đi để lớn 2018 _ Ngày 5: Chinh phục mục tiêu, vượt qua chính mình

Giờ này chắc các bố mẹ đang sốt ruột vô cùng về tin tức từ các con yêu nơi xa. Nhưng do điều kiện 2 ngày qua quá khó khăn, khi các con phải sinh hoạt tại điểm trường Tọt Còn trên độ cao 1200m, vì thế không đủ điều kiện internet để cập nhật […]

Read More
To Top