Đi Để Lớn 2022: Ngày 4 – Lao động là vinh quang

THIỆN NGUYỆN – thực ra chỉ là một trong những mục tiêu trong chuyến đi này. Là điểu mà mỗi con người đều hướng đến khi trưởng thành, và là yếu tố để hình thành những tính cách tốt đẹp trong cuộc sống . Hành trình ĐI ĐỂ LỚN mùa thứ 11 của mẹ Loan và […]

Read More

Đi Để Lớn 2022: Ngày 3 – Giá trị của bản thân

“Ai chiến thắng không hề chiến bại?Ai nên khôn không khốn một lần?”Lời hát này vang vọng trong tất cả các trại sinh tồn, hướng nghiệp lẫn thiện nguyện của mẹ Loan và Hạnh Phúc Việt bởi vì ý nghĩa lan toả vô cùng tích cực của nó 5h sáng nay, cả trại lục tục […]

Read More
To Top