Đi Để Lớn 2018 _ Ngày 2: Lao Động Là Vinh Quang

Mỗi chuyến đi là những kỷ niệm, những trải nghiệm riêng cả với mẹ và các anh chị Điều phối viên của Hạnh Phúc Việt. Bởi chẳng ở đâu sự khó khăn giống nhau, chẳng ở đâu những con người giống nhau nhưng chẳng tìm thấy bất cứ nơi nào khác con người Việt Nam […]

Read More
To Top