Đi Để Lớn 2022: Ngày 3 – Giá trị của bản thân

“Ai chiến thắng không hề chiến bại?Ai nên khôn không khốn một lần?”Lời hát này vang vọng trong tất cả các trại sinh tồn, hướng nghiệp lẫn thiện nguyện của mẹ Loan và Hạnh Phúc Việt bởi vì ý nghĩa lan toả vô cùng tích cực của nó 5h sáng nay, cả trại lục tục […]

Read More

Đi Để Lớn 2022: Ngày 2 – Hạnh phúc đến từ việc cho đi

HƠN NHAU Ở Ý THỨC Thực sự là như vậy, một nửa Đi để lớn là học sinh cũ của mẹ Loan và #Hạnh_Phúc_Việt. Vì yêu camp nên đồng ý lên đường tiếp, với bố mẹ đã là một niềm vui. Nhưng ở đây, các con lên đường với TÂM THẾ khác, đa phần là […]

Read More
To Top