Đi để lớn 2019: Ngày 3 – Chợ phiên

Không hẳn là đi tặng một món quà. Điều đó có ưu có nhược. Đôi khi còn tạo ra những tính cách bất lợi, gây phản ứng trái chiều. Thay đổi cách làm thiện nguyện là mục tiêu của trại hè Đi để lớn mùa thứ 4 của công Hạnh Phúc Việt Lao động, làm việc để […]

Read More

Đi để lớn 2019: Đi Để Lớn là không có gì để nói

Đi Để Lớn là không có gì để nói nhưng lại đáng nói vô ngần❤️ Đã xác định lên chuyến hành trình này thì o có ngại ngần, lười nhác, không có ỷ lại và thiếu ý thức nữa ? Chỉ là các con có thể chưa quen, chưa bao giờ phải vất vả, phải sẻ chia […]

Read More

Đi để lớn 2019: Ngày 1 – Chuyến đi bão táp

Các con đã đến nơi an toàn, hơi mệt nhưng có một bài học để đời ngay từ ngày đầu trải nghiệm cuộc sống. Do đêm qua có mưa nên quãng đường huyết mạch đến xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn bị lầy lội, xe to không thể vào đưowc dẫn đến phải chờ đợi […]

Read More

Đi để lớn 2019: Ngày 2 – Nét đẹp lao động

Đi Để Lớn là không có gì để nói nhưng lại đáng nói vô ngần. Đã xác định lên chuyến hành trình này thì o có ngại ngần, lười nhác, không có ỷ lại và thiếu ý thức nữa. Chỉ là các con có thể chưa quen, chưa bao giờ phải vất vả, phải sẻ chia […]

Read More
To Top