HKQĐ 2018 _ Thông báo nhận thư

Kính gửi quý vị phụ huynh, Hiện tại, những bức thư chứa đựng vô vàn cảm xúc của các chiến sĩ nhí đang được BTC gửi về Hà Nội. 1. Những chiến sĩ nhí đăng ký HKQĐ 2018 tại trường Tiểu học DL Lê Quý Đôn sẽ nhận thư tại văn phòng trường Lê Quý […]

Read More
To Top