THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRẠI HÈ – “CHIẾN BINH SIÊU CẤP – IRON TEEN 2021”

KHÓ KHĂN RÈN BẢN LĨNH – KHẮC NGHIỆT NHẬN RA MÌNH Rèn luyện kỹ năng sinh tồn sẽ giúp các con nhanh chóng hoà nhập và khẳng định vị trí của mình trong tập thể, mà xa hơn là một cộng đồng, xã hội. Do đó, cho dù con có tài giỏi, thông minh đến […]

Read More
To Top