Iron camp 2017 – Nhật ký ảnh Ngày 3 Phần 1

http://https://lh3.googleusercontent.com/S2Tv3fyh1BpycDsFzhnauvyrTz2H05GWAPXA-oJ8Wd_I1ceB4ZBYVlfppI4C4uXPJZmApuOWCvvAMgA1qO7nCuU3RwTnRcSK2WoMzqBM5f0q2Vfl_tuHLlY70HJ0SrMF3OqmIO_lckXai-T7XMPc6WY97J05NLr7hIziaIAmLNS_ddMBt8l3Y2y1-Xd6Q1saOTo0DykUazVNWsA8sADFSeDQR9qsDK74aUTky3glGoy7_lsCiYuZfseQN3W0WxLNDDZ5fI4X8lwd08ZiN4KdA4STNFk-qG48VagpkGl58gfYMjYSCRZ1hsKo_0QagzH56pXOa9EsXUzc_qZqtFOjb0huC33fiUvwm1pkZ0WHZA5xKs8oeh-xGiu4p0kPV0YcBVAayRe6rwR-xcBw9ycFMAUhjKaDghtFjDs189JmncNIXHpzkmi8GGD-IzTENUnruNCeY4T_J3-xRnrT9ibx_em1nA4IKFy_SFzG7OYeu–jdUy0HixYADNiVDZefzNE5v1iu1xna7YzyRVM88y8BZrc2C6XYoUyGno4Mda5NT0QuVOVJ3-9RGnfYec029usG7QKkzIdt_y5iiwXc4AggsaTgutWkrcPUfReuyZz453To_5U4pmT3xiHnt0FU9i2Gn6K9VXJmnfQsKW4PR9AodGL3yTQIXBnseQaYNs0BGGq0cIshkoGnj9d=w960-h640-no

Read More

Cổ Tích 2017 – Ngày 5: Ngày Của Sắc Màu Tuổi Thơ – Summer Camp

Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày vui. Sau một đêm với cảm xúc của Yêu Thương và Nỗi nhớ. Các bạn nhỏ đường như có sự khác biệt hơn, trưởng thành hơn trong cảm xúc. Sự nhớ nhà vẫn còn nhưng không như những ngày đầu nữa, bởi các bạn đã được trải lòng […]

Read More
To Top