Canada & US 2019: Hãy học khổ trước, học sướng sau.

Đi với mẹ Loan và Hạnh_Phúc_Việt luôn luôn bão táp. Vì quan điểm giáo dục con trẻ của mẹ Loan là BuôngTayTrongAnToàn và HọcKhổTrước, HọcSướngSau… Theo kế hoạch là 9h sáng ngày 22/7 các bạn sẽ có mặt ở Boston. Nhưng mà tận 13h30 mới đặt chân vào trung tâm thành phố Boston. Dù ngủ bù 9h trên ô tô, nhưng […]

Read More
To Top