🇻🇳 133 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh 🇻🇳

Một trong những giá trị cốt lõi của Hạnh Phúc Việt là giáo dục cho các con về “𝐔𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 – 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐧𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧” “𝐀̆𝐧 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐤𝐞̉ 𝐭𝐫𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐜𝐚̂𝐲”. Biết ơn tới các anh hùng dân tộc, các anh hùng liệt sĩ đã có công với đất nước, đem lại độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc Việt Nam ta.
Và người có công lớn nhất trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cho dân tộc ta, không ai khác đó chính là Vị cha già dân tộc – Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt cuộc đời mình, Bác đã dành hơn nửa đời người để đấu tranh giành độc lập dân tộc, Người đã lãnh đạo dân tộc ta đánh đuổi những đế quốc cộm cán trong lịch sử, đem lại cho dân tộc ta quyền làm chủ, quyền tự quyết và toàn vẹn non sông. Hằng năm, cứ mỗi dịp 19 tháng 5, toàn thể con dân Việt Nam luôn tưởng nhớ, khắc sâu trong tim công ơn to lớn của Người cho Tổ quốc Việt Nam Độc Lập – Thống nhất.
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐤𝐲̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 𝟏𝟑𝟑 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐭𝐢̣𝐜𝐡 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡, Toàn thể cán bộ công nhân viên Hạnh Phúc Việt xin nghiêng mình kính cẩn, và thể hiện một lòng biết ơn sâu sắc đến Vị Cha Già Dân Tộc. Mẹ Loan cùng Hạnh Phúc Việt cũng xin gửi tới các bậc cha mẹ món quà 𝟓𝟏𝟗𝐤 như một lời tri ân đến các quý vị phụ huynh đã tin tưởng gửi gắm con em cho Hạnh Phúc Việt. Nhập mã “𝐃𝐎𝐂𝐋𝐀𝐏𝐓𝐔𝐃𝐎” khi đăng ký đăng ký ngay hôm nay để được nhận phần quà ý nghĩa cho các con.

No Comments

Enroll Your Words

To Top