HKQĐ 2018 _Cơn Mưa Bất Chợt

Ngày đầu tiên, kiểu gì cũng có chiến sĩ nằm trong danh sách chiến sĩ muốn đảo ngũ hehhheee…. có chiến sĩ đã nôn chớ đầy nhà ăn, có chiến sĩ khóc mếu vì bố mẹ quyết tâm để em tự lập, không đồng ý cho ở cùng anh. Có chiến sĩ thì mếu máo: […]

Read More

HKQĐ 2016: Ngày Thứ 5 Kỷ Niệm

ĐI BỘ THỌC SÂU, ĐỊCH ĐÂU ĐÁNH ĐÓ… Đang chuẩn bị tập văn nghệ cho Lễ tốt nghiệp thì còi báo động vang lên ầm ĩ, các chiến sĩ hô vang: Hành quân đêm, hành quân đêm… địch tấn công, địch tấn công… Nhìn quang cảnh tan tác của việc chuẩn bị hành quân mà […]

Read More
To Top