START-UP 2022 – Ngày 4: Giá trị của sức lao động và yêu thương

Ba ngày qua, các Doanh nhân nhí của Nhí Nhố Khởi Nghiệp đã vô cùng năng nổ nhiệt tình làm việc, vô cùng phấn khởi lao động để mang về cho mình những đồng $ có giá trị từ gia đình của Phú ông Mon.Sau khi được tự thành lập doanh nghiệp, tạo slogan, vẽ […]

Read More

START-UP 2022: Ngày 2 – Tết thiếu nhi- Thiếu nhi đi lao động

Ngày hôm nay kịp hoàn thành mọi nhiệm vụ trước khi đổ cơn giông to. Sáng sớm, các Doanh nhân dậy sớm vệ sinh khu ở để Phú ông Mon đi kiểm tra và trả công lao động. Rồi tập dân vũ rất chi là náo nhiệt. Sợ các doanh nhân nắng nên buổi thu […]

Read More
To Top