Canada 2022: Day 26 – Time to say “Goodbye!” with host family

Đến Hamilton vào một sớm bình minh 5h sáng, tạm biệt Hamilton vào một chiều hoàng hôn lấp lánh. Mọi việc thuận lợi mà sao buồn? Một câu chuyện dài để kể. Và vì nhiều chuyện để kể nên Hạnh Phúc Việt luôn ưu tiên nhiều nhất có thể vào việc lựa chọn host family […]

Read More
To Top